Connect with us

aktuality

Valašské Meziříčí má staronové vedení města

Publikováno

Další čtyři roky budou stát v čele města na soutoku Bečev starosta Robert Stržínek a místostarostka Yvona Wojaczková (oba ANO), nově je doplní místostarosta Petr Nachtmann (ODS). Rozhodli o tom volení zástupci města během ustavujícího zastupitelstva.

V pátek 21. října zastupitelé volili nové vedení města, radní a předsedy Finančního a Kontrolního výboru. Starostou byl již potřetí v řadě od roku 2014 zvolen Robert Stržínek, čímž se stal nejdéle sloužícím polistopadovým čelním představitelem města. Je to velká zodpovědnost a moc si vážím důvěry, kterou mi kolegové a hlavně voliči opět projevili,“ řekl Robert Stržínek, který bude mít nadále v gesci finance a rozpočet města, investice, obchodní společnosti s podílem města a městskou policii. „Mezi mé priority stejně jako před volbami patří vznik moderního dopravního terminálu, parkovacího domu a nového městského úřadu v areálu Křižanovy pily. Zaměřit se musíme také na nové úkoly související s energetickou krizí, tedy další snižování energetické náročnosti městských budov a posílení soběstačnosti města například budováním fotovoltaických systémů,“ pokračoval starosta Stržínek.

V nepřítomnosti starosty jej bude zastupovat místostarostka Yvona Wojaczková, která se bude starat o oblasti školství, kultury a památkové péče, územního rozvoje a péče o zeleň či agendy zdravého města. „Je důležité, abychom pokračovali v rozvoji a modernizaci našich škol, ale také v projektech podporujících zadržování vody v krajině včetně výsadby nových stromů. Velmi důležitá je i další podpora v oblasti rozvoje bydlení. Zároveň chceme mít živé centrum našeho města, k čemuž by měla přispět proměna nábřeží Bečvy v Meziříčskou náplavku, nastínila své plány místostarostka Wojaczková.

Agendy sportu, dopravy, neziskových organizací, sociálních věcí, komunálních služeb a rozvoje místních části pak bude mít v gesci místostarosta Petr Nachtmann. Funkce místostarosty i zastupitele jsou pro mě nové. Vnímám je nejen jako výzvu, ale také možnost podílet se na rozvoji a dalším směřování města. Mezi mé priority bude rozhodně patřit příprava stavby nové sportovní haly a podpora sportovních aktivit pro všechny generace. Detailněji se musíme zaměřit také na efektivní nakládání s odpady a pokračovat v podpoře sociálních služeb a zajištění dostatečných lůžkových kapacit, uvedl místostarosta Nachtmann.

Sedmičlennou radu pak vedle starosty a místostarostů doplní Radim Přikryl, Tomáš Vašica, Tibor Mičunek a Zdeněk Cahlík (všichni ANO).

Zastupitelé zřídili v souladu se zákonem o obcích i finanční a kontrolní výbor, které budou sedmičlenné. Jejich předsedy byli zvoleni Tibor Mičunek (ANO), respektive Ladislav Denk (KDU-ČSL).

NEJČSTENĚJŠÍ