Connect with us

aktuality

Valašské Klobouky: ZŠ připravuje otevření přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

Publikováno

Základní škola Valašské Klobouky připravuje otevření přípravné třídy pro školní rok 2023/2024.  Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Výhody přípravné třídy:

 • individuální péče pro každé dítě v souladu s jeho potřebami formou hravé výuky
 • počet žáků ve třídě 10 – 15
 • odborná logopedická péče
 • přípravná třída je zcela zdarma
 • možnost využít školní družinu a jídelnu
 • docházka do přípravné třídy se nezapočítává do povinné školní docházky
 • děti nedostávají známky
 • výuka trvá pravidelně v době od 7.50 do 11.25 hodin, včetně dopolední vycházky
 • příjemné prostředí a zkušená paní učitelka s laskavým přístupem k dětem

 

Přihlášení dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2023/2024

 • Zápis do přípravné třídy proběhne 14. dubna 2023 od 13.00 do 17.00 hodin.
 • Zákonní zástupce dítěte s odkladem školní docházky vyplní Žádost o odklad povinné školní docházky (ZDE), po obdržení odkladu povinné školní docházky z poradenského zařízení rodiče vyplní Žádost o přijetí do přípravné třídy (ZDE)
 • Formuláře jsou k dispozici na webu školy nebo přímo u zápisu.
 • Vyplněnou žádost do přípravné třídy i s doporučením školského poradenského zařízení odevzdají zákonní zástupci u zápisu.
 • Upozorňujeme rodiče, aby si včas zajistili vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Ve zprávě poradenského zařízení musí být uvedeno doporučení o zařazení dítěte do přípravné třídy. 
 • Do přípravné třídy se mohou přihlásit i děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024 na jiné škole.

Kritéria pro přijetí do přijetí do přípravné třídy:

 1. Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 2. Odklad povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy
 3. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt ve spádové oblasti školy
 4. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky a trvalý pobyt mimo spádovou oblast školy

 

V případě dotazů kontaktujte zástupkyni ředitele Mgr. Věru Balouškovou na telefonním čísle: 570 578 126 mobil: 731 422 165 nebo Mgr. Karla Ptáčka, ředitele školy, 603 507 046.

NEJČSTENĚJŠÍ