Connect with us

aktuality

Valašská Mikulášský jarmek Valašské klobouky program

Publikováno

Sobota 3. prosinca

KLOBUCKÝ RYNEK
8.30–9.00 Do jarmeku všecky obudí dechovka Valaška.
9.00 Slavnostní vytrúbení jarmeku z balkónu kulturáku.
9.00–9.15 Zahájení jarmekového trhu: čeká nás slavnostní příchod svatého Mikuláša s družinú a zpívání před muzeem, průvod čertů.
9.15–15.00 Potkáte mikulášské družiny, jarmekové policajty, uvidíte řemesníky při práci, výrobu beček a všelico iné. Děcka sa možú svézt na koníčkoch. A možete si ve výlohách prohlédat výstavu betlémů.

GYMNÁZIUM
9.00–15.00 Výtvarná školička pro malé caparty, tvořivá dílna pro všecky, co si chcú neco pěkného vyrobit (v prvním patře, 10.00–13.00). Inšpiracu možete chytit na výstavách Zdeňka Kutrového a Evy Dudovéj.
10.00 Sbor gymnázia pod vedením Davida Polácha.
11.00 Valašská školička: zazpívajte si s Klobučánkem.
13.30 Valašská školička: čeká vás divadélko Mikulášská pohádka.

STARÁ RADNICA
9.00–15.00 Uvidíte nekolik řezbářů, paličkovanú krajku aj modrotisk, vyrábjat sa tu budú aj všelijaké inší ozdoby, třebas z ovčí vlny lebo z kukuřice. Zazpívú Mužáci, podívete sa aj na výstavu výtvarnéj práce Zbyňka Fojtů. Ke kúpení budú aj nové Vlastivědné kapitoly.

ČERVENÝ DŮM
9.00–15.00 Děcka si možú udělat na hrnčířském kruhu svůj hrneček. Podívete sa na velikánský betlém Milana Ptáčka, zakúsnete si frgál, malí sa tu zehřejú čajem a velicí třebas svařákem.

GALERIE VINCÚCH
9.00–16.00 Výstava kumštu: Jiří Ročák.

DOLNÍ RYNEK
10.30 Zahrajú Valaška a Dúbravanka. Možete si dat aj kyselicu.

BESEDA TJ SOKOL – ZA DVEŘAMA
9.00–15.00 V jarmekovej poštičce kúpíte pohledy a zas dostanete novučký jarmekový štempl. A možete kúpit aj hrnky s jarmekovým andělem.

BESEDA TJ SOKOL – SÁL
9.00–15.00 Ukázky řemesel, zahrajú a zazpívú krúžek Závršan z Nedašova, přadlenky Dokopyjánku z Vlachovic a Rozmarýnek ze Záriečia.
9.00–13.00 Sútěž o najpěknějšího pečeného pána či paní z kynutého těsta. Přiďte dat hlas! A podívete sa aj na výstavu vyšívaných kuchařek.
9.00–13.00 Stavte sa aj na výstavu krajových a starších odrůd ovoca spojenú ze sútěžú o najpěknější jabúčko krajovej či starší odrůdy.

KULTURÁK – VESTIBUL
9.00–13.00 Přiďte si na štamprlu! A okoštujete aj vdolky. Ve valašskej lotériji sa nestanete milionářem, ale zasmějete sa a možete všelico vyhrát.
Během dňa zahrajú muziky súborů Mladosť a Klobučánek, učujete zas aj gajdoša Petra Sovjáka.

KULTURÁK – VELKÝ SÁL
9.00–1500 Uvidíte ukázky lecijakých řemesel. Pojíte tu třebas kyselicu, klobásky a posilníte sa nečím ostřejším.
9.00 Do nálady vás dostane dechová hudba Dúbravanka.
10.00 Zahraje cimbálovka Kaňúr.
11.00 Představí sa súbor Mladosť z Dubnice nad Váhom.
12.00 Zahrajú aj zatančíja děcka súborů Vršatčiarik a Klobučánek.
13.00 Ze svojú cimbálovú muzikú vystúpí dospělý Klobučan.
14.30 Přehlídka tanca obuškového a odzemku, zahraje cimbálovka Klobučan.
20.00 S cimbálovkú Kaňúr dočkáme až do půnoci.

KULTURÁK – BALKÓN
9.00–11.00 Výtvarná dílna s děckama z klobuckej ZUŠky.

PASTORAČNÍ DŮM
9.00–15.00 Dojděte si v klidu odpočinút a aj neco pojezt. Charita Valašské Klobúky: celý deň si tu možete opatřit malé děťátka lebo si aj pohrát. Chvílama zazpíve Marie Hrnčiříková s húslama a lúprem.

DŘEVĚNICA U PECHANCŮ
9.00–15.00 Povykládáte si s pamětníkama, dostanete zemák aj kyšku.

DŘEVĚNICA KOSENKA
9.00–15.00 U nás vás zas čeká peklo! Ale aj nebe! Uvidíte kutí kos, hadrové koberce, pány a paničky z těsta, okoštujete jahňačí guláš a chleba pečený v naší peci. Sútěžit sa bude o najlepší kysané zelé a eště tu bude Vojta Molek a jeho veselý dvorek, vyzkúšáte si skok do sena, muzika nám bude hrát. A třebas kúpite aj sertefikát pro Ščúrnicu.

DŘEVĚNICA U JANÍKŮ
9.00–15.00 Budú sa tu péct vánoční oplatky, strúhat šindel aj křesat trámy.

DŘEVĚNICA U PIVEČKŮ
9.00–15.00 Stavte sa k ševcom! Zehřejete sa slivovicú, uvidíte třebas šití krpců a botek ke kroju.

NEJČSTENĚJŠÍ