Connect with us

aktuality

V Lipině slavnostně otevřeli dětské hřiště

Publikováno

Dnem slavnostního otevření nového dětského hřiště v areálu bývalé školy se stala neděle 28. srpna. Stužku na bráně symbolicky rozvázaly samy děti. Pak už si malí návštěvníci užili atraktivních herních prvků a dospělí zase přátelského posezení.

Na základě výsledků ankety, kterou uspořádal osadní výbor v Lipině z důvodu nevyhovujícího dětského hřiště u zvonice, jsme oslovili paní starostku Mgr. Elišku Olšákovou a požádali město Valašské Klobouky o možnost vybudování nového hřiště v prostorech zahrady bývalé školy. Po projektové přípravě byly na akci uvolněny finanční prostředky v rozpočtu města pro rok 2022.

Na výběru herních prvků osadní výbor spolupracoval s panem místostarostou Mgr. Karlem Ptáčkem. Organizací akce byl pověřen odbor majetku, jmenovitě Bc. Petr Štajner a Bc. Petr Hnaníček. Práce realizovaly Valašskokloboucké služby, herní prvky dodala a instalovala firma Bonita.

Dnem slavnostního otevření nového dětského hřiště se stala neděle 28. srpna. Slavnostní odpoledne začínalo v 15 hodin. Po krátkém uvítání občanů a dětí předsedou osadního výboru PaedDr. Rudolfem Zabilem přítomné děti rozvázaly stužky na bráně hřiště a tím byl vstup do nového dětského areálu otevřen. Byla radost dívat se na rozjasněné oči dětí a jejich nadšení z atrakcí, které byly po celé odpoledne v provozu.

Občerstvení dětí i dospělých bylo zajištěno z části osadním výborem a pojízdnou kavárnou U nás. Na přípravě slavnostního otevírání se velkou měrou podílely za SDH Lipina Bc. Nikola Macháčová a Vladimír Mlynárčik a za Klub žen Martina Mlynárčiková. Fotodokumentaci zajistil Karel Susa.

Všem, kteří se na přípravě a provedení akce podíleli, patří upřímný dík. Je třeba si uvědomit, že jde o historický akt, protože hřiště bude sloužit dětem po dlouhou dobu. Akce se zúčastnilo asi 125 občanů, z toho jedna třetina dětí. Těšilo nás, že během akce vyjadřovali zúčastnění spokojenost a uznání.

Závěrem děkujeme paní starostce Mgr. Elišce Olšákové, místostarostovi Mgr. Karlu Ptáčkovi, radě města, zastupitelstvu města, Bc. Petrovi Štajnerovi, Bc. Petrovi Hnaníčkovi i realizujícím firmám za celé úspěšné dílo.

Za občany a osadní výbor Lipina PaedDr. Rudolf Zabil

NEJČSTENĚJŠÍ