Connect with us

aktuality

Technické služby budou na Vsetíně nadále zajišťovat svoz odpadů

Publikováno

Sběr, svoz a další nakládání s komunálním odpadem bude pro město Vsetín i nadále zajišťovat společnost Technické služby Vsetín (TSV). Vyplývá to z výsledků veřejné zakázky, které schválila rada města.

Odpadové hospodářství a údržbu městského majetku začaly TSV zajišťovat pro město od konce šedesátých let minulého století. Aktuální právní formu v podobě společnosti s ručením omezeným získaly v roce 2002. Jejich stoprocentním vlastníkem je od té doby město Vsetín. Od roku 2013 zajišťují již pouze odpadové hospodářství, oblast údržby majetku od té doby přešla na nově vytvořenou příspěvkovou organizaci Technické služby města Vsetína (TSMV).

Smlouva o sběru, svozu a dalším nakládání s komunálním odpadem mezi městem a TSV byla uzavřena na dobu neurčitou. Aby radnice dodržela zejména zákon o zadávání veřejných zakázek a nový zákon o odpadech, musela dodavatele této služby nyní nově vysoutěžit. „Do veřejné zakázky, kterou město vyhlásilo, podal nabídku jediný zájemce. Tím byly právě Technické služby Vsetín s nabídkovou cenou necelých 27 milionů korun bez DPH za jeden rok plnění,“ uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO 2011), který má v gesci oblast životního prostředí.

Protože TSV splnily všechny požadavky dané zákonem i zadavatelem zakázky, radní schválili uzavření nové smlouvy s nimi na dobu neurčitou. V platnost vejde od 1. dubna 2023.

NEJČSTENĚJŠÍ