Connect with us

aktuality

Start rekonstrukce nádraží ve Vsetíně se blíží

Publikováno

Město nechalo v průběhu letních prázdnin provést demolici nevyužívané přístavby sportovní haly Na Lapači a nedalekého objektu bývalé sauny. Má tak za sebou jednu z akcí, na něž má navázat rekonstrukce vlakového nádraží a přeměna přednádražního a zanádražního prostoru.

Přístavba sportovní haly v minulosti sloužila jako ubytovací zařízení, v posledních letech však byla nevyužitá. V těsné blízkosti přitom vede přístupová komunikace z Rokytnice do průmyslového areálu společností DŘEVO TRUST, ČD Cargo a PARTR. Tato komunikace je v rámci připravované přestavby vlakového nádraží a okolních ploch vedena jako jedna ze dvou strategických spojnic zanádražního prostoru s budoucí okružní křižovatkou na silnici č. I/69 (výpadovka na Zlín). „Proto by také měla mít odpovídající konstrukční vlastnosti, které nyní postrádá. Zejména je nutné rozšířit odbočovací oblouk kolem sportovní haly. V linii takto rozšířené komunikace stála právě nevyužívaná přístavba, kterou jsme nechali zbourat,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že odstraněna byla i nedaleká budova bývalé sauny. Ta tak uvolnila prostor pro stavbu druhé přístupové komunikace do zanádražního prostoru.
Na zmíněné demoliční práce má navázat rekonstrukce vlakového nádraží a přeměna přednádražního a zanádražního prostoru. „V případě rekonstrukce železniční stanice Vsetín probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Se zahájením realizace počítáme letos v říjnu a s ukončením v prvním čtvrtletí 2025. Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,2 miliardy korun,“ konstatovala Radka Pistoriusová, tisková mluvčí Správy železnic (SŽ), investora rekonstrukce vlakového nádraží.
Při této investiční akci dojde k redukci současného kolejiště tak, aby mohla být zřízena zastřešená bezbariérová nástupiště. Výpravní budovu čeká demolice a nahradí ji moderní dopravní terminál. Ten bude integrovat železniční a silniční dopravu. Z toho důvodu dojde k přesunu autobusového nádraží do těsného sousedství dopravního terminálu a vyroste zde také pětipatrový parkovací dům s kapacitou 300 stání. Výjezd z něj povede po nové komunikaci, která se napojí na ulici Nádražní v místě nově vybudované okružní křižovatky u polikliniky.
„Město společně se Správou železnic, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a dalšími zainteresovanými organizacemi řeší v části přednádražního prostoru především přesun autobusového nádraží, narovnání Nádražní ulice či stavbu okružní křižovatky u polikliniky,“ popsal kooperaci zainteresovaných stran starosta Růžička.
Výrazné přeměny se dočká také zanádražní prostor, tedy lokalita bývalé Delty, Lapače a části sídliště Rokytnice. Tento prostor má být s dopravním terminálem, nástupišti, ale také podzemním parkovištěm ve Smetanově obchodní galerii (a výstupem na Náměstí Jarmily Šulákové) propojen podchodem vedoucím pod kolejištěm. Vyústí v areálu bývalé Delty, kde plánuje město stavbu záchytného parkoviště. Soukromý investor pak připravuje v jeho sousedství rezidenční bytovou a komerční výstavbu.
„Areál bývalé Delty bude propojen s výpadovkou na Zlín komunikací a novým mostem, který vybuduje Správa železnic. Sníží se tím dopravní zatížení ulice Na Dolansku,“ přiblížil starosta a pokračoval: „V sousedství polyfunkční budovy Kotovo se tato nová komunikace napojí na silnici I/69 prostřednictvím okružní křižovatky. Ta je součástí stavby zvané rampa Mostecká, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.“
Další změnou projde prostor stávajících železničních přejezdů na ulicích U Křivačkárny a Štěpánská. Ty budou uzavřeny a nahradí je jeden podchod. Obě zmíněné ulice pak propojí nová komunikace s chodníkem a novým mostem přes Rokytenku vedoucí podél železniční trati.
A právě práce na stavbě této komunikace by měly přijít na řadu už v letošním roce. Spolu s tím plánuje SŽ letos provést demolici východní částí výpravní budovy vlakového nádraží tak, aby se uvolnil prostor pro zahájení stavby dopravního terminálu. Ještě do konce roku mají být zahájeny také práce na vybudování příjezdové komunikace do v úvodu zmíněného průmyslového areálu v zanádražním prostoru včetně odstranění stávajícího nevyhovujícího mostu přes náhon od ulice Na Lapači a vybudování nového

NEJČSTENĚJŠÍ