Connect with us

aktuality

Starosta Vsetína s pověřením zastupitelů bude jednat o dalším výkupu nemovitostí na nádraží

Publikováno

Ve druhé polovině příštího roku se ve Vsetíně počítá s výstavbou nového vlakového nádraží, na niž bude navazovat budování části před nádražím. K tomu však je nutné, aby město mělo ve svém vlastnictví strategické pozemky, které se nacházejí v přilehlých místech okolo nádraží.

Získat do svého vlastnictví výše uvedené pozemky se radnici daří až na doposud nedokončená jednání s firmou S.V.I.S Trade a.s.. Na Nemocniční ulici se nachází její pozemek, kde stojí sklad a prodejna barev a laků. Ten je v územním plánu Vsetína vedený jako plocha pro veřejně prospěšnou stavbu, a to dopravní infrastrukturu. Bohužel se společností S.V.I.S Trade se město zatím nedohodlo na výši kupní ceny, již by radnice musela za nemovitost zaplatit. Přitom musí radnice respektovat cenu, kterou stanovily znalecké posudky.

Výsledkem únorového zasedání bylo pověření starosty Vsetína Jiřího Růžičky k dalšímu jednání s firmou S.V.I.S. Trade o výkupu nemovitostí. Dále by měl dojednat podmínky kupní smlouvy. Pokud by ke shodě o ceně nedošlo, dalším krokem by byl podnět k zahájení procesu vyvlastňovacího řízení. To totiž umožňuje charakteristika dotčených ploch v souladu se vsetínským územním plánem.

Starosta Vsetína Jiří Růžička k situaci řekl: „Na pokračování příprav realizace nového nádraží i přednádraží má zásadní vliv nabytí těchto nemovitostí. Je proto nutné učinit všechna opatření, aby je město získalo. V zastupitelstvu jsme se usnesli, že nadále budeme s firmou S.V.I.S. Trade jednat. Nabízíme jí cenu, kterou stanovil soudní znalec a která obsahuje i případné náklady na stěhování. Jedná se o sumu 12 milionů korun.“ Pro radnici je prioritou domluva se společností. Pokud se jí to však nepodaří, přistoupí k procesu vyvlastnění.

Tyto strategické pozemky už jednou město Vsetín chtělo získat do svého držení, a to v roce 2000. Tehdejšímu majiteli Českým drahám (ČD) posílalo žádost o odkup, avšak ČD na dopis nereagovaly. Stavbu nynějšího skladu a prodejny barev a laků získal v dražbě v roce 2005 současný majitel. V roce 2016 prodaly ČD společnosti S.V.I.S. Trade také pozemek pod tímto objektem. Stalo se tak přesto, že město Vsetín mělo k pozemku předkupní právo a stále o něho jevilo velký zájem.

NEJČSTENĚJŠÍ