Connect with us

aktuality

Rožnov pod Radhoštěm: Zápis do 1. tříd se uskuteční ve středu 15. dubna

Publikováno

Zápis do 1. třídy

Koronavirová pandemie mění i způsob zápisu budoucích prvňáčků do 1. třídy. Letos se bohužel zápisy obejdou bez jejich osobní přítomnosti ve škole. Termín pro pět základních škol, které zřizuje město Rožnov, se koná jednotně ve středu 15. dubna od 9 do 17 hodin. Týká se to škol ZŠ Videčská, ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ 5. května a ZŠ Pod Skalkou.

30. dubna byly zákonným zástupcům dětí, kterých se zápis do 1. ročníku ZŠ týká, odeslány pozvánky podle stanovených spádových obvodů jednotlivých škol. V pozvánkách jsou také uvedené veškeré pokyny.

Možnost plnit povinnou školní docházku v rožnovských školách mohou i děti, jež mají trvalý pobyt mimo území Rožnova pod Radhoštěm, ale na území města bydlí. V tomto případě by se jejich zákonní zástupci měli obrátit přímo na vedení příslušné základní školy podle místa stanoveného spádového obvodu, který je k dispozici na webových stránkách města.

„V den zápisu, tedy 15. dubna 2020, zákonní zástupci donesou do příslušné školy v obálce všechny dokumenty podle pokynů v pozvánce. Obálku pak vhodí do připraveného boxu u vstupních dveří školy. Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, domluví se telefonicky přímo s ředitelem školy. Podrobné informace rodiče najdou na webových stránkách jednotlivých škol,“ uvedl vedoucí odboru školství a sportu MěÚ Rožnov Dušan Vrážel.

Zápis do 1. ročníku na soukromé ZŠ Sedmikráska se bude konat 6. dubna, do Základní školy Rožnov p. R. pak v průběhu celého měsíce dubna, a to distanční formou.

NEJČSTENĚJŠÍ