Rozbory vod z Bečvy potvrdily vysoký obsah dusitanového dusíku

Výsledky rozborů vody z Bečvy, které v místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince odebrali v úterý 24. listopadu inspektoři České inspekce životního prostředí (dále ČIŽP), prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Výsledky rozborů odebraných vzorků potvrdil i Vodoprávní úřad Valašské Meziříčí.

„Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, spolupracuje s ostatními složkami. Žádné úhyny ryb ani jiných živočichů nebyly dosud potvrzeny. Analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Dusitany vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku. Patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod. Dusitany u ryb pronikají do krevní plazmy, dále do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin. To se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku.

 

Sledujte nás

Zdroj:

  • Voda: Ilustrační foto: Pixabay.com

Komentáře