Connect with us

aktuality

Radnice Vsetína i letos ocení nejlepší pedagogy

Publikováno

Do pátku 10. února je možné podávat návrhy na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení na území města Vsetín za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Radnice ho těm nejlepším předá u příležitosti letošního Dne učitelů.

Ocenění je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří za úspěšnou a uznávanou práci ve školství a profesionální i lidské kvality zasluhují veřejné ocenění a podě­kování. „Vyzýváme tímto veřejnost, aby odboru školství a kultury Městského úřadu Vsetín podávala návrhy na ocenění,“ uvedl místostarosta pro oblast školství Pavel Bartoň.

Oceněn může být:

  •                   Pedagogický pracovník škol a školských zařízení zřízených městem Vsetín:
  1. kategorie – výrazná pedagogická osobnost.
  2. kategorie – vynikající začínající pedagogický pracovník (do 5 let pedagogické praxe).
  •                 Pedagogický pracovník škol a školských zařízení ostatních zřizovatelů na území města Vsetín.

Ve všech případech musí mít pedagog navržený na ocenění v době podání návrhu uzavřen se školou nebo školským zařízením pracovně-právní vztah. Ocenění nelze udělit „in memoriam“. Návrhy se podávají se souhlasem nominovaných ke zveřejnění vybraných informací o jejich osobě.

Písemný návrh musí obsahovat:

  • Jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, datum narození, adresu bydliště a telefonický kontakt (včetně souhlasu navrženého s poskytnutím osobních údajů).
  • Název a adresu školy nebo školského zařízení, na kterém kandidát působí. Přesné označení a podpis navrhovatele, popřípadě navrhovatelů.
  • Profesní životopis navrženého včetně uvedení délky a konkrétního průběhu pedagogické praxe.

Zdůvodnění návrhu musí být podrobné a s dostatečnou vypovídací hodnotou a obsahovat konkrétní údaje o kandidátově pedagogické, odborné a metodické činnosti včetně dalších aktivit v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže, o případné publikační činnosti, přínosu ke zvyšování prestiže pedagogické práce na veřejnosti, aktivity nad rámec běžných činností včetně významnémimoškolní činnosti, přínosu k prezentaci školy, města či regionu. Zdůvodnění návrhu je stěžejní při výběru oceněných.

NEJČSTENĚJŠÍ