Connect with us

aktuality

Pirátů silnic na Valašsku loni přibylo, rekordman jel 154 km/h

Publikováno

Již čtvrtým rokem měří Městská policie Vsetín rychlost vozidel prostřednictvím stacionárního radaru. Ten je střídavě umisťován na tři místa. Zjištěné přestupky po vyhodnocení městskou policií putují na odbor správních agend radnice, jehož pracovníci dle jejich závažnosti řidiče pokutují. V loňském roce to bylo v celkem 16 114 případech.

První měřicí místo zřídila radnice na počátku roku 2018 v Potůčkách na silnici I/57, tentýž rok v červnu přibylo další v Rokytnici na silnici I/69 a v listopadu v ulici Jiráskova u základní školy Trávníky. „Pro měření rychlosti máme k dispozici jeden radar, který mezi uvedenými třemi místy nepravidelně střídáme,“ uvedl ředitel městské policie Patrik Pecina.
Zjištěné prohřešky strážníci vyhodnocují a předávají ke správnímu řízení pracovníkům odboru správních agend městského úřadu. Ti pachatele přestupků pokutují dle míry překročení nejvyšší povolené rychlosti.
V loňském roce bylo stacionárním radarem zjištěno překročení rychlosti v 16 114 případech, tedy o 1 880 více než v roce 2019, ale o 9 660 méně než v roce 2018, kdy se na Vsetíně s měřením začalo. „Zmíněná data prakticky kopírují trend i z jiných měst České republiky, kde po prvním roce měření stacionárními rady počet přestupků v letech následujících výrazně klesl. Mnohde až o padesát procent. Dopravní situace v exponovaných místech se tak zklidňuje a silniční provoz je na nich bezpečnější. A to je právě hlavní důvod, proč i město Vsetín k užití stacionárního radaru sáhlo,“ prohlásil starosta Jiří Růžička.
Ačkoliv bezpečnost silničního provozu je hlavním přínosem stacionárních radarů, opomenout nelze ani výnos z pokut, který je příjmem rozpočtu města, a může tak být použit například na údržbu a opravu veřejných prostranství a komunikací, hřišť a podobně. V loňském roce činil výnos ze sankčních plateb 11,3 milionu korun. V roce 2019 to bylo 11 milionů a v roce 2018 pak 18,8 milionu korun.
A jakou nejvyšší rychlost stacionární radar v roce 2020 zachytil? Rekordmanem loňského roku se stal řidič osobního vozu BMW, jemuž radar v Potůčkách, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 km/h, naměřil 154 km/h. Tím tento šofér překonal dosavadní maximum z roku 2018, které má na svědomí řidič vozu Honda s rychlostí 137 km/h naměřenou rovněž v Potůčkách.

NEJČSTENĚJŠÍ