Oprava toku Rožnovské Bečvy si vyžádá nutná omezení. Cyklostezka bude po etapách zcela uzavřena

Od konce září do konce listopadu 2021 bude po částech uzavřena smíšená cyklostezka v Rožnově pod Radhoštěm. Uzavření cyklostezky je nutné z důvodu opravy toku Rožnovské Bečvy. Stavba bude rozdělena do 4 etap a v každé etapě budou pro chodce i cyklisty vyznačeny náhradní trasy.

První etapa uzavření nastane v úseku od ul. Palackého po Hudební altánek v městském parku v termínu od konce září do poloviny října. Pro chodce bude vyznačena obchozí trasa přes vedlejší stezku v městském parku, pro cyklisty poté objízdná trasa přes ulici Palackého. Druhá etapa naváže od Hudebního altánku po ulici Nádraží v časovém úseku do konce října 2021. Chodci budou při této uzavírce využívat jako náhradní trasu Cyrilometodějskou stezku, cyklisté budou vedeni po cyklostezce z opačné strany a dále využijí stejnou trasu jako pěší. Třetí úsek začíná od ulice Nádražní po konec stezky pro chodce a cyklisty na Tyršově nábřeží. Zde je plánovaný termín dokončení v polovině listopadu. Chodci mohou opět jako obchozí trasu využít Cyrilometodějskou stezku a cyklisti budou vedeni po otevřeném úseku cyklostezky a dále po stezce pro pěší. Poslední úsek v oblasti Tyršovo nábřeží po ulici Bučiska by měl být dokončen do 30. listopadu 2021. V tomto úseku budou cyklisté vedeni po místní komunikaci Tyršovo nábřeží a chodci budou využívat chodník na této místní komunikaci.

Sledujte nás

Komentáře