Connect with us

aktuality

Nemocnice a Sociální služby Vsetín kvůli koronaviru omezily návštěvy ve svých zařízeních

Publikováno

Organizace Sociální služby Vsetín vyslyšela doporučení Bezpečnostní rady státu, které vydala začátkem tohoto týdne a jež se týká omezení návštěv v léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech seniorů nebo ústavech sociálních služeb. Jedná se o preventivní opatření, které má chránit především seniory, jež jsou oslabeným zdravím náchylnější k tomuto novému onemocnění.

Sociální služby Vsetín poskytuje na Valašsku pobytové služby několika stovkám uživatelů v celkem dvanácti zařízeních. Jedná se především o domovy seniorů ve Vsetíně-Jasence, ve Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm nebo v Karolince.

Opatření, která sociální služby přijaly, budou mít vliv na návštěvní režim nejen v těchto zařízeních.

Ředitelka Sociálních služeb Vsetín Michaela Pavlůsková k situaci řekla: „Na základě doporučení bezpečnostní rady jsme prozatím omezili návštěvy, a to ve všech zařízeních Sociálních služeb Vsetín.“

K plošnému zákazu návštěv zatím nedošlo, a to z toho důvodu, že setkávání se se svými blízkými je velmi důležité pro zachování pohody a klidu seniorů.
Pavlůsková však případné návštěvy vyzvala: „Chceme apelovat na osobní zodpovědnost každého, kdo přijíždí z rizikových oblastí s výskytem koronaviru nebo u koho se projevují příznaky respiračního onemocnění, aby návštěvu svých příbuzných v našich zařízeních odložili. A to minimálně po dobu karantény, což je 14 dní od návratu z inkriminovaných oblastí.“

Pro případ šíření a jako prevenci vzniku infekčních onemocnění má organizace Sociální služby Vsetín svůj vlastní vnitřní postup. Ten obsahuje hygienická opatření, jako jsou zvýšená dezinfekce rukou u zaměstnanců a klientů, používání ochranných pomůcek, dezinfekce společných i soukromých prostor a podobně.

Ředitelka dále doplnila: „Opatření jsme rozšířili také o pokyny pro návštěvy. Budou vyvěšené ve vchodech našich domovů, v písemné podobě k dispozici na recepci zařízení i na pokojích našich klientů či na webových stránkách organizace. Ve vstupu pak bude umístěný dezinfekční prostředek, kterým si návštěvy vyčistí ruce. Současně jsme našim zaměstnancům doporučili odložit soukromé návštěvy zemí s výskytem koronaviru.“

Michaela Pavlůsková dále sdělila, že organizace stanovila postup pro zaměstnance, jež se z postižených oblastí vracejí, čímž chce zajistit prevenci vzniku a šíření koronaviru v domovech spadajících pod Sociální služby Vsetín. Účelem je zajistit provozuschopnost jednotlivých zařízení.

Klienti prozatím zprávy o novém onemocnění snášejí dobře bez paniky. Jako mnohem horší shledávají to, kdyby došlo k uzavření zařízení a oni by se nemohli setkávat se svými příbuznými, rodinami a přáteli. Michaela Pavlůsková ještě zdůraznila: „Je na každém návštěvníkovi zařízení, aby se choval zodpovědně ke svému blízkému. My apelujeme na to, aby svým chováním neohrozili naše klienty.“

NEJČSTENĚJŠÍ