Connect with us

aktuality

Místní spolky dostanou od valašskokloboucké radnice přes šest milionů korun

Publikováno

Rok 2020 bude ve Valašských Kloboukách ve znamení zajímavých událostí, které pořádají místní spolky. Mluvčí radnice Lenka Zvonková uvedla, že město jim rozdělí přes šest milionů korun. Celkem šest dotačních titulů se zaměřuje na školství, sport, práci s dětmi a mládeží, životní prostředí, kulturu i cestovní ruch.

Valašskokloboucké spolky mají v plánu pořádání vzdělávacích akcí, sportovních závodů, kulturních akcí, setkání, výstav nebo vydávání publikací. Starostka Eliška Olšáková řekla: „Město podpořilo 31 žádostí. Moc si jich všech vážíme, protože činnost spolků přispívá k obohacení našeho veřejného života o zajímavé příležitosti.“

Dále starostka uvedla, že navrženou výši finančních příspěvků schválilo zastupitelstvo města, které také posoudilo jednotlivé žádosti. Bikepark Valašské Klobouky letos v dubnu zpestří nabídku sportů o první ročník závodu Resi Contest pro freestyle BMX jezdce. Klub lyžařů Valašské Klobouky díky příspěvku od města bude moci zorganizovat za příznivého počasí dětské lyžařské závody na tréninkovém svahu a závody pro širokou veřejnost na Pechancových lúkách. Počítá také se závodem v běhu do vrchu Klobucký hrb, který by se měl uskutečnit v květnu.

Příznivci střílení si budou moci svůj koníček užít v květnu, kdy pobočný spolek AVZO TSČ ČR Valašské Klobouky plánuje střeleckou soutěž pod názvem Memoriál Josefa Balejky. Už 18. ročník humanitární sportovní akce Běh naděje by měl proběhnout v červnu a Tenisový spolek Valašské Klobouky hodlá uspořádat další ročník Memoriálu Jana Pšenčíka.

Že je nabídka spolků opravdu pestrá, svědčí i 9. ročník cyklistického závodu Klobucká kola, kterou pořádá Orel jednota Valašské Klobouky. Spolek přátel valašských aktivit už na červen připravuje 5. ročník Valachy CUP, během něhož si lidé užijí turnaj v malé kopané i kulturní program. HC Klobucké laviny bude během celé sezóny reprezentovat na Valašské hokejové lize. Svůj program pro letošní rok má připraven také Šachový klub Valašské Klobouky, a to 3. ročník Štěpánského turnaje v šachu.

O své nepřijdou ani příznivci tradičního kosení bělokarpatských luk, protože v červenci by měl proběhnout již jeho jubilejní 40. ročník, který pořádá základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka. Ta zároveň pro děti připravuje vzdělávací program o zvycích, tradicích a řemeslech. Výtvarný spolek G chce podpořit výstavy prací studentů ve školní galerii a z druhého projektu přispěje na studentskou výstavu v galerii Pivovar v Děčíně, spojenou se studijním výjezdem do Drážďan. Výtvarný spolek Vincúch se pouští do zajímavé akce, a to kulturní výměny umělců z Děčína a zdejších výtvarníků, kteří pojedou vystavovat svá díla do města Höganäs ve Švédsku.

Ani příznivci zvuku houslí nepřijdou zkrátka. V plánu je Zahradní slavnost, 10. ročník soutěže houslistů Klobucké husličky a pásmo slova a hudby Housle a housloví jubilanti. Knihu povídek Oldřicha Kovalčíka „Škola hoří“ chystá Muzejní spolek Valašské Klobouky. Národopisný spolek Klobučan uspořádá na Velikonoce jarmárek a jarní koncert pro mateřské a základní školy. Poskytnutou finanční podporu využije také pro činnost svého dětského souboru.

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky chce v srpnu uspořádat duchovní obnovu pro maminky společně s programem, který rozvíjí rodičovské kompetence. Dotace pomůže Rodinnému centru Kaštánek v celoročním provozu dětského lesního klubu Vrběnka. Druhou dotaci použije na Konferenci inovativního vzdělávání, která by měla proběhnout v listopadu. Oblastní spolek Českého červeného kříže na únor chystá tradiční karneval pro děti. Finanční prostředky z dotačního titulu přitom využije na celoroční činnost kroužku Mladý zdravotník.

Ve Valašských Kloboukách se nezapomíná ani na chovatele. Český svaz chovatelů Valašské Klobouky letos v srpnu hodlá uspořádat tradiční výstavu drobného domácího zvířectva. Poskytnuté prostředky pomohou Českému svazu včelařů Valašské Klobouky při vzdělávání členů v rámci včelařské expozice na mezinárodním veletrhu Techagro.

Bokem nestojí ani valašskokloboučtí senioři. Klub seniorů Valašské Klobouky chce uspořádat výměnné setkávání a aktivity se slovenským partnerským Klubem důchodců Pruské. Dotaci využije Spolek rodičů při ZŠ Valašské Klobouky na akce pro žáky, besídky, taneční kurzy, přičemž dětem přispěje na vzdělávací exkurze, soutěže i kulturní akce. Klub rodičů při Gymnáziu Valašské Klobouky chce podpořit zájezdy studentů za kulturou nebo pomoci při organizování Valašskoklobouckého majálesu.

NEJČSTENĚJŠÍ