Connect with us

aktuality

Městský úřad v Rožnově se 20. dubna otevírá veřejnosti v původních úředních hodinách

Publikováno

I když se rožnovská radnice otevírá v pondělí 20. dubna opět veřejnosti, stále je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla pro ochranu svou i ostatních. Je proto vhodné, aby občan na úřadě strávil co nejkratší čas. Pro tento případ je nejlepší si dopředu návštěvu domluvit telefonicky s konkrétním úředníkem. Jestliže občan neoznámí svou návštěvu dopředu, radnice nemůže zaručit jeho odbavení v komfortním čase.

Starosta města Radim Holiš k tomu dodal: „Nám nejvíce pomůže, když nám občané dají dopředu vědět, že mají v plánu na úřad přijít. Všechny žádám o trpělivost a maximální pochopení.“

Návštěva městského úřadu bude kvůli bezpečnosti stále vyžadovat používání ochranných pomůcek, jež kryjí nos a ústa. Při vstupu do budovy radnice bude umístěna dezinfekce na ruce.

Tajemník úřadu Roman Hep řekl, že občané budou moci do budovy vcházet pouze hlavním vchodem, kde bude koordinátor, který ho nasměruje na odbor, který potřebuje. A zároveň prověří, jestli je občan řádně objednán. „Cílem je zajistit komfortní odbavení všech klientů a také snížení kumulace více osob na jednom místě, přitom přednost budou mít objednaní klienti.“

NEJČSTENĚJŠÍ