Connect with us

aktuality

Městské lesy Vsetín utržily za prodej dřeva v aukci 7,7 milionu korun

Publikováno

V úterý 18. ledna proběhla na vsetínské radnici tradiční aukce stojících stromů. Největším prodejcem na ní byla společnost Městské lesy Vsetín, která za 4 330 m3 dřeva utržila 7,7 milionu korun.

Aukci pořádá tradičně od roku 2009 vsetínská firma Foresta SG, která má pro tento účel vypracovanou originální metodiku a specializovaný internetový portál www.forestrade.cz. Během aukce se za vysoké ceny prodalo všech 14 nabízených prodejních jednotek, tedy částí lesních porostů.

Porosty s převahou smrku byly prodány s průměrnou cenou 2 141 Kč/m3, přičemž cena nejdražší jednotky se vyšplhala na 2 493 Kč/m3 tzv. na pařezu (tedy před těžbou a přiblížením k odvoznímu místu), což představuje v přepočtu cenu 3 003 Kč/m3 na odvozním místě. Mýtní porosty s převahou buku se prodaly v průměru za 1 302 Kč/m3, cena nejdražší jednotky byla 1 599 Kč/m3 na pařezu, tedy v přepočtu 2 109 Kč/m3 na odvozní místo. Prodala se také jednotka s předmýtní (výchovnou) těžbou se stoprocentním zastoupením smrku v počtu 412 stromů o celkovém objemu 70,08 m3, a to za cenu 118 Kč/m3 na pařezu.
„Dosažené ceny potvrzují pokračování příznivého trendu na trhu s dřívím a významný přínos aukčního prodeje při transparentním zajištění nejvyšších cen v místě a čase za dříví z městských lesů. Naše společnost má díky aukčnímu prodeji již nyní zajištěnu většinu výnosů roku 2022,“ uvedla Bohumila Holeňová, jednatelka Městských lesů Vsetín, které jsou stoprocentně vlastněny městem Vsetín.
„Vlastníci lesů využívají aukčního prodeje dříví čím dál častěji. Na podporu zavádění nových metod prodeje mohou získat i dotaci Ministerstva zemědělství,“ dodal Ludvík Pavlíček, poradce akreditovaný Ministerstvem zemědělství, s tím, že zájemci o podrobnější informace jej mohou kontaktovat na telefonním čísle 724 045 202 nebo na emailové adrese ludvik.pavlicek@foresta.cz. Podrobnosti najdete také na již zmíněném portálu www.forestrade.cz.

NEJČSTENĚJŠÍ