Connect with us

aktuality

Město Vsetín se připojilo ke Světovému dni zvýšení povědomí o autismu

Publikováno

Světový den zvýšení povědomí o autismu

S některou forem autismu žije více než 2 % světové populace, což je více než 148 milionů osob, z toho v České republice se jedná o více než 200 tisíc občanů. 2. duben je Světovým dnem zvýšení povědomí o autismu. Od roku 2014 pořádá Platforma Naděje pro autismus po celé republice osvětovou kampaň „Česko svítí modře“, jejíž součástí bývají různé aktivity, které se k autismu vztahují.

Bohužel letos, kdy celý svět sevřela koronavirová pandemie, je VII. ročník Světového dne zvýšení povědomí o autismu omezen pouze na připomenutí si tohoto dne bez organizování akcí. K iniciativě se symbolicky připojilo i město Vsetín, a to modře nasvíceným římskokatolickým kostelem.

Modrá barva je symbolem autismu a komunikace, která je pro osoby s autismem jednou z nejzávažnějších bariér pro porozumění světu. Své sympatie k tomuto světovému dni šlo vyjádřit třeba modře laděným oblečením.

NEJČSTENĚJŠÍ