Connect with us

aktuality

Město Vsetín připravuje regeneraci sídliště Rybníky

Publikováno

Vsetínská radnice se dlouhodobě věnuje regeneraci místních sídlišť. V současné době se dokončují práce v Luhu. Jako další přijdou na řadu Rybníky. Městská rada za tímto účelem již vybrala zhotovitele projektové dokumentace.

V uplynulých letech se dočkala regenerace vsetínská sídliště Sychrov, Rokytnice a Jasenka. Město také revitalizovalo park mezi sídlišti Rybníky a Trávníky či tak zvanou Kolonii v centru města. V posledních šesti letech pak regenerace probíhá v Luhu. Skončit by tam měla v první polovině příštího roku.

„Tím ale práce na obnově veřejných ploch na vsetínských sídlištích rozhodně nekončí. V současné době se připravujeme na spuštění regenerace Rybníků. Vybrali jsme již zhotovitele projektové dokumentace, který by ji měl předložit na konci prvního čtvrtletí roku 2022. A ještě týž rok bychom rádi s regenerací Rybníků započali,“ uvedl starosta Jiří Růžička. Samotná realizace by měla být podobně jako v ostatních sídlištích rozdělená do několika etap.

Protože náklady půjdou do desítek milionů korun, bude třeba na každou etapu získat dotaci z některého z aktuálně vypsaných dotačních titulů.

Regenerace Rybníků by měla obsáhnout území ohraničené na jedné straně řadou bytových domů blíže k železniční trati na ulici Družstevní a dále tratí až po ulici Štěpánská, na druhé ulicemi Benátky, Pod Žamboškou až po areál „spínačky“ ČEZ. Z této plochy však budou vyjmuty pozemky, které nejsou ve vlastnictví města.

„Samotná realizace bude podobně jako v jiných částech města zaměřena na stavební úpravy a rekonstrukce místních komunikací, parkovišť, chodníků, veřejného osvětlení, zeleně, dětských hřišť, sportovišť či úpravy ploch pro kontejnery na komunální a tříděný odpad,“ vyjmenoval na závěr starosta Růžička.

NEJČSTENĚJŠÍ