Connect with us

aktuality

Lidem se nelíbí kácení stromů, část se podaří zachránit

Publikováno

 

Na sídlišti Rybníky ve Vsetíně stromy zasahují do ochranného pásma inženýrských sítí. Kvůli tomu bude třeba některé stromy pokácet. To se ale nelíbí občanům Vsetína a také vsetínským spolkům Extinction Rebellion a Vsetínské fórum.

´Dám ti kyslík, když mi dáš život! Křičím, abych přežil! Jsem důležitější, než kus trubky.´ Takto zní některé ze vzkazů, které se v minulých dnech objevily na kmenech stromů v městské části Rybníky. 

Tyto stromy mají být pokáceny z důvodu plánovaných oprav inženýrských sítí, na kterou potom naváže revitalizace celých Rybníků.

„Stromy jsou zdravé, esteticky hodnotné, slouží lidem jako zdroj stínu, soukromí, tlumí hluk, chytají prach a v neposlední řadě tvoří kyslík. Chceme, aby město našlo řešení v podobě přeložek sítí,” říká Vendula Divišová, členka hnutí Extinction Rebellion. Toto hnutí stojí také za umístěním pestrobarevných plakátů na stromy.

I kdyby vznikla náhradní výsadba za pokácené dřeviny, nedosáhne kvality dlouholetých vzrostlých stromů. „Strom musí být vitální více než padesát let, aby z hlediska adaptačních opatření na klimatickou změnu fungoval,“ popisuje Divišová.

O pokácení dvaadvaceti stromů na městských pozemcích požádaly Vodovody a kanalizace Vsetín a Zásobování teplem Vsetín. I městská komise životního prostředí se zabývala žádostí o odstranění stromů. Doporučila, aby se stromy nekácely, ale šlo se cestou přeložky sítí.

S tím souhlasí také spolek Vsetínské fórum. „Argument, že přeložky jsou drahé, bledne ve srovnání s hodnotou stromů, která může být srovnatelná či dokonce vyšší, pokud se započítají i negativní vlivy na lidské zdraví a adaptaci na změny klimatu,“ ve svém prohlášení uvádí spolek.

 

Podařilo se dohodnout kompromis

Veřejné vyjádření nesouhlasu nakonec částečně vedlo k úspěch. Na počátku týdne se na radnici konala schůzka zástupců odboru ŽP městského úřadu, společností Zásobování teplem Vsetín a VaK Vsetín i sdružení Vsetínské fórum a zastupitelů města.

Správci sítí vysvětlili možné problémy rekonstrukce podzemních sítí a představili různé způsoby oprav. „Ty jsou připravované tak, aby byl jejich dopad na městskou zeleň co nejnižší,“ ujistili síťaři.

I přes to nebude zřejmě možné zachránit veškerou zeleň. Některé stromy totiž poškozují potrubí tím, že zasahují do jeho konstrukční části.

Je dohodnuto, že se nejprve přesně zaměří každý strom a v případě, že to nebude nutné, se kácet nebude. ,,Do budoucna je totiž vzhledem k neustále se zvyšujícím teplotám jisté, že každý chybějící strom bude znát,“ komentoval výsledek jednání Michal Berg, vsetínský zastupitel a člen Vsetínského fóra.

Ani vedení města netěší kácení stromů. „Proto tlačíme na správce sítí, aby našli takové řešení oprav, které zajistí, aby obyvatelé Rybníků měli teplo a vodu bez havárií a kácelo se minimální množství stromů,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička.

 

Obnova sídliště Rybníky

Zahájení revitalizace sídliště by mělo započít v roce 2021. Úpravám se nevyhnou prostranství před domy – nová hřiště, sportoviště i chodníky. Stavebními úpravami projdou i místní komunikace a veřejné osvětlení.

Chystá se i úprava a doplnění městské zeleně, včetně náhradní výsadby pokácených stromů po opravách inženýrských sítí.

Sídliště na Rybníkách je jedním z nejstarších ve městě, stejně jako jeho potrubí; ještě nikdy se neopravovalo. Pro bezproblémové zajištění dodávek tepla a vody je rekonstrukce nutností. První domy na sídlišti stojí od roku 1945, výstavba pokračovala až do roku 1990. Formou ankety a veřejným projednáváním studie úprav v roce 2017 se do rozhodování o změnách zapojili i místní obyvatelé.

 

 

 

 

 

NEJČSTENĚJŠÍ