Connect with us

aktuality

Lidé v exekuci se mohou dostat z dluhové pasti

Publikováno

Od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 mají tisíce lidí příležitost vymanit se z dluhů vůči státu, obci nebo veřejnoprávním institucím. Díky tzv. milostivému létu stačí dlužníkovi pouze zaplatit resp. doplatit jistinu a 908 Kč exekutorovi za uzavření exekuce. Zbývající úroky, poplatky advokátům či penále mu budou odpuštěny.

Je třeba si uvědomit, že odpouštění zbývající dlužné částky se týká pouze exekucí vymáhaných soudním exekutorem. Vztahuje se na dluhy například vůči obcím, zdravotním pojišťovnám, nemocnicím, společnosti ČEZ nebo dopravním podnikům a technickým službám měst,“ uvedla místostarostka Zdislava Odstrčilová s tím, že se Valašské Meziříčí k milostivému létu také aktivně připojilo: „Vyzýváme všechny dlužníky, aby tento institut využili. Na úhradu jistiny a poplatku 908 Kč mají čas od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Jedná se o jedinečnou šanci, jak se zbavit dluhů.

Jednou z podmínek je, že dlužník nesmí být v insolvenci. Pokud tedy uhradí nebo doplatí dlužnou jistinu a částku 908 Kč, musí doporučeným dopisem exekutorovi sdělit, že chce využít milostivého léta dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bod 25. Exekutor je následně povinen vydat rozhodnutí, kterým dlužníka jakožto fyzickou osobu osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek. Stejně lze uhradit i dluh, u nějž započalo soudní exekuční řízení.

Ve Valašském Meziříčí se můžete v případě potřeby obrátit na Občanskou poradnu Pod křídly na adrese Nábřeží 268, tel.: 732 470 111 nebo 732 421 181, mail: poradna@opvm.cz, www.opvm.cz.

 

Příklad:

Pokud je vůči dlužníkovi vedena exekuce ve výši 15 000 Kč pro dlužnou jistinu 3 000 Kč a dlužník zaplatí 3 908 Kč, bude osvobozen od placení zbylých více než 11 000 Kč.

NEJČSTENĚJŠÍ