Connect with us

aktuality

Kurz Sanitář se v roce 2023

Publikováno

Kurz Sanitář se v roce 2023 uskuteční v termínu od 3. února do 3. dubna 2023. 

Přihlášky je možné zasílat již nyní na níže uvedený kontakt.

Uzávěrka přihlášek: 27. 01. 2023.

Vstupní podmínky:

  • zájem o práci ve zdravotnictví
  • minimální věk 18 let
  • alespoň základní vzdělání
  • dobrý zdravotní stav (formulář k praktickému lékaři obdrží zájemci na personálním oddělení nemocnice)
  • očkování proti žloutence typu B (očkování lze zahájit před začátkem kurzu)

Výuka:

Teoretická a teoreticko – praktická část kurzu probíhá zpravidla v pondělí a pátek. Na ni navazuje praxe v rozsahu 80 hodin na odborných pracovištích a lůžkových odděleních Vsetínské nemocnice a.s.

Ukončení kurzu:

Závěrečná zkouška z praktické části a ústní zkouška z teoretické části. Po úspěšném ukončení kurzu získá absolvent Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání Sanitář dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Přihlašování:

Přihlášku do kurzu naleznete zde:  Přihláška AKK Sanitář

Vyplněnou přihlášku doručte osobně nebo elektronicky do 27. 01. 2023 k rukám Mileny Štíchové, personální oddělení,  stichova@nemocnice-vs.cz.

Dotazy ke kurzu Vám zodpoví na telefonním čísle: 571 818 108.

Cena kurzu: 6.500 Kč.

Zájemcům o práci ve Vsetínské nemocnici a.s. může být kurz poskytnut zdarma za závazek práce na pozici sanitáře ve Vsetínské nemocnici a.s. minimálně 1 rok.


Odpovědi na nejčastější dotazy: 

Uhradí úřad práce kurz jako rekvalifikaci?

Podmínky, za jakých úřad práce uchazeči kurz uhradí, zjistíte přímo na úřadu práce nebo na  webových stránkách úřadu práce.
Nejčastěji se jedná o tzv. zvolenou rekvalifikaci – více ZDE.
O tu je nutné žádat úřad práce v předstihu alespoň 30 dnů před zahájením kurzu.

Jak kurz probíhá?

Ve sto hodinách teorie a osmdesáti hodinách praxe osvojíte všechny nezbytné znalosti a zkušenosti pro činnost sanitáře. Budete se dobře orientovat v provozu zdravotnických zařízení, poznáte základy epidemiologie, ochrany zdraví, bezpečnosti práce ve zdravotnických zařízeních, seznámíte se s etickými a právními aspekty zdravotnické profese, naučíte se poskytovat první pomoc a budete ovládat základy ošetřovatelské péče. Teoretická i praktická výuka probíhá v prostorách Vsetínské nemocnice a.s.

Čeká mne závěrečná zkouška?

Akreditovaný kvalifikační kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou a úspěšnému absolventovi vydáno Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem. Absolvent bude kompetentní vykonávat činnost sanitáře.

Získám po absolvování kurzu práci ve Vsetínské nemocnici?

Úspěšným absolventům kurzu Vsetínská nemocnice nabízí možnost nástupu na lůžková oddělení. Seznam volných míst zde.

NEJČSTENĚJŠÍ