Connect with us

aktuality

Čunek k Babišovi: Už nechci další plýtvání veřejnými prostředky a vyhazování peněz nesmyslnou rekonstrukcí staré nemocnice

Publikováno

Jiří Čunek zveřejnil svůj dopis, který napsal premiéru Andreji Babišovi.

Už nechci další plýtvání veřejnými prostředky a vyhazování peněz nesmyslnou rekonstrukcí staré nemocnice. Tady je můj dopis předsedovi vlády Andrej Babiš ⤵️

Vážený pane premiére,

považuji za nezbytné, abyste jako předseda Vlády České republiky byl informován o nestandardním přístupu Ministerstva vnitra ČR, potažmo samotného ministra vlády Jana Hamáčka, stojícího v jeho čele, týkajícího se posuzování zákonnosti rozhodování Zlínského kraje o investičním záměru výstavby nové nemocnice.

Úředníky ministerstva vnitra jsem byl požádán o písemné vyjádření k závěrům a doporučením k „dodatečně zařazeného bodu výstavby nové krajské nemocnice do programu zasedání zastupitelstva dne 16.12.2019“. Nemíním Vás přímo v tomto dopisu zatěžovat podrobnostmi, nicméně v jeho přílohách je doložena snaha ministerstva a ministra účelově zasahovat do pravomocí územní samosprávy. Ministerstvo vnitra paradoxně argumentuje Nálezem Ústavního soudu ČR č. 331/02, ve kterém však ústavní soud jasně řekl, že dodatečné zařazování bodu na program zasedání zastupitelstva je v souladu se zákonem, že nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými. Ve srovnání s těmito závěry ústavního soudu proto vyznívá argumentace ministerstva vnitra nejen jako účelová, ale i jako zavádějící a právně zcela nepatřičná. Proto je zřejmé, že pokud by ministerstvo vnitra v nadužívání dozorových kompetencí v této věci setrvalo, konečný soudní verdikt dá Zlínskému kraji za pravdu.

Velmi si cením toho, že jste zařadil novou krajskou nemocnici do Národního investičního záměru jako zásadní a potřebnou investici v oblasti zdravotní péče občanů. Souhlasím s Vámi, že zajištění zdraví občanů patří vedle jejich bezpečnosti k těm nejdůležitějším prioritám na úrovni vlády. O investiční výstavbě nové nemocnice, která bude poskytovat občanům lepší zdravotní péči než je tomu dosud, rozhoduje Zlínský kraj v samostatné působnosti v souladu s Ústavou České republiky.

V souvislosti s těmito skutečnostmi považuji za nezbytné zdůraznit dva vážné aspekty dané věci. Tím první je, že tyto politické hry stojí a budou stát občany Zlínského kraje ohromné prostředky. Místo toho, abychom co nejrychleji zajistili občanům zdravotní péči v nové nemocnici, bude nutné vynakládat stamiliony do provizorních oprav staré nemocnice, protože bez toho ji do doby výstavby nové nemocnice neudržíme v chodu. Druhým aspektem je chatrnost právního konstruktu ministerstva, stojícího na překroucení závěrů Nálezu Ústavního soudu ČR č. 331/02. To může způsobit rozval a zpětnou i budoucí nejistotu v činnosti obecních a krajských samospráv, protože žádný právní předpis nestanoví a ani nezná rozdíl mezi body závažnými a méně závažnými. Jinými slovy, ministerstvo vnitra by nad rámec mu svěřených zákonných dozorových oprávnění rozhodovalo z úřednické roviny o tom, na jaké částce končí méně závažný bod zasedání zastupitelstva a kde začíná bod závažný. Tato nejistota se musí zákonitě projevit tak, že na ministerstvo se budou hromadně obracet všichni ti, kteří si budou chtít (a to i zpětně) otestovat „zákonnost“ zařazení dodatečného bodu přímo během zasedání zastupitelstva z hlediska míry jeho závažnosti.

Pane předsedo vlády, pokud ministerstvo hodlá změnit svoji dosavadní rozhodovací praxi, podle které v rámci programu zasedání zastupitelstva nelze rozlišovat mezi body závažnými a méně závažnými, jistě mu nic nebrání, aby tak učinilo

po dovršení legislativního procesu při změnách příslušných zákonů, jehož může být iniciátorem. Jiný postup není v demokratické společnosti možný a neměl by být tolerován. Věřím proto, že z titulu Vám svěřeného úřadu předsedy vlády zjednáte u ministra vnitra, který je za chod ministerstva vnitra politicky odpovědný, nápravu.

S pozdravem

Jiří Čunek
Hejtman Zlínského kraje

zdroj: facebook Jiří Čunek

NEJČSTENĚJŠÍ