Jediná přístupová komunikace do Sidonie se dočká rekonstrukce

Rada Zlínského kraje na svém jednání schválila několik investičních záměrů, jež se týkají dopravy. Ty by měly přispět k vyšší bezpečnosti a plynulosti provozu.

Jedním z těchto záměrů je také rekonstrukce silnice v Sidonii. Na stavební práce bude vyčleněno z rozpočtu Zlínského kraje 9.690 milionu korun. Vozovka bude rozšířená a odvodněná, bude provedena sanace trhlin a poškozených okrajů vozovky, a to v celkové délce 423 metrů.

Zahájení stavebních prací by mělo být v červenci letošního roku.

Stavební práce bude zajišťovat příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje a dále také Město Brumov-Bylnice, které bude budovat nové chodníky, nástupiště i odstavné plochy, napojovat místní a účelové komunikace. Silniční provoz bude přitom částečně omezen.

Sledujte nás

Zdroj:

  • Sidonie: Foto: By RomanM82 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60800462

Komentáře