Connect with us

aktuality

Informace ke svatebním obřadům od 17. 5. 2021

Publikováno

1. Osoby účastnící se sňatečného obřadu

Účast na svatbě umožnit maximálně 30 osobám ve vnitřních i vnějších prostorách a maximálně 50 osobám ve vnějších prostorách. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech (2). V případě obřadů, jichž se účastní do 30 osob včetně, zůstávají podmínky konání obřadu beze změn.

V případě obřadů konaných ve venkovních prostorách, kterých se účastní mezi 31 a 50 osobami, je nezbytné, aby osoby, které se obřadu účastní:

a) absolvovaly nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvovaly nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) byl jim vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

d) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.Tyto podmínky platí i pro oddávajícího, matrikářku, případně jiné úřední osoby účastnící se obřadu, stejně jako např. pro fotografa, účinkující při živé hudbě atp.

Matrikářky nebudou kontrolovat, zda mají všichni zúčastnění platné testy na COVID-19, případně jiné doklady. Na obřad se však může dostavit kontrola orgánů hygieny nebo Policie ČR, kteří toto oprávnění mají. Všichni zúčastnění by pro tento případ měli mít potřebné potvrzení sebou.

NEJČSTENĚJŠÍ