Connect with us

aktuality

II. etapa oprav místní komunikace v Rokytnici začíná

Publikováno

V pondělí 9. listopadu přebírá zhotovitelská firma SWIETELSKY stavební s.r.o. staveniště na ulici Okružní a započne tak II. etapa jejích oprav. V letošním roce dojde k pracím na parkovišti před domem č. 443, během jara příštího roku bude následovat oprava zbylé části komunikace na Okružní ulici.

„První etapa oprav komunikace na ulici Okružní byla dokončena letos na jaře a během ní došlo k opravě 312 metrů dlouhého úseku od vjezdu do sídliště po dům č.445, tedy v části ulice, kde byla komunikace nejvíce poškozena. Nyní začíná její druhá fáze, při které bude opraven zbylý půlkilometrový úsek. V letošním roce počítáme s opravou parkoviště před domem č. 443, další práce budou pokračovat na jaře, předpoklad jejich dokončení je červen 2021. Radnice za tuto akci zaplatí 5, 9 milionu korun včetně DPH,“ sdělil starosta Jiří Růžička.
V rámci oprav komunikace dojde k frézování ložné živičné vrstvy, provedení betonové předlažby, lokální výměně chybějících nevyhovujících poškozených obrubníků za nové, vyměněny budou nefunkční vpusti, dojde také k výměně kanalizačních poklopů. Následně bude položena nová živičná obrusná vrstva. Na parkovacích plochách budou odstraněny stávající stmelené vozovkové vrstvy a proběhne pokládka betonové zámkové a betonové mezerovité dlažby.
Kromě opravy komunikace čeká Okružní ulici také předláždění chodníků na autobusových zastávkách a nové přístřešky s lavičkou a odpadkovým košem. Zábradlí v místě pro chodce u základní školy bude nahrazeno novým silničním třímadlovým. Stávající zábradlí v místech u zastávky MHD Kotovo a na opěrné zdi za domy č. 443 a 444 budou renovovány.
Jana Raszková, tisková mluvčí, tel. 733 784 006, jana.raszkova@mestovsetin.cz

NEJČSTENĚJŠÍ