Connect with us

aktuality

I letos měli lidé zájem o prohlídku kostelů ve Zlínském kraji. Pandemie jejich počet výrazně neomezila

Publikováno

Projekt Otevřené brány ve Zlínském kraji lze vyhodnotit jako úspěšný. Počet zájemců o bezplatné prohlídky kostelů s vyškoleným průvodcem byl celkem 86 893, což je o 225 lidí víc než v roce 2019. Tyto údaje byly prezentovány při závěrečném semináři bilancujícím sezónu Otevřených bran, který distanční formou zorganizoval Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje coby koordinátor projektu.

„Letošní rok přinesl mnoho nepředvídatelného, a tak celý režim otevírání kostelů byl operativně přizpůsobován neustále se měnícím podmínkám. Za schopnost pružně zareagovat na nestandardní situaci chci poděkovat všem, kdo se na organizaci Otevřených bran podílejí – ať už se jedná o farnosti, města, obce i samozřejmě samotné průvodce,“ řekla při zahájení semináře radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová zodpovědná za kulturu a školství.

Do projektu bylo zapojeno 26 kostelů nacházejících se na celém území Zlínského kraje. Návštěvníkům se věnovalo 148 průvodců a největší zájem o exkurze byl zaznamenán v prázdninových měsících červenci a srpnu.

Účastníky semináře pozdravil také pomocný biskup olomoucký Antonín Basler, který tlumočil pozdrav arcibiskupa Jana Graubnera zotavujícího se z onemocnění koronavirem. „Počítáme s tím, že od roku 2021 se projekt na stejné bázi rozběhne také v Olomouckém kraji,“ sdělil biskup Basler.

Otevřené brány fungují ve Zlínském kraji od roku 2009. Zpočátku do něj bylo zapojeno 9 kostelů a jejich počet se průběžně navyšoval. Kromě tuzemských návštěvníků patří k tradičním zájemcům o prohlídky sakrálních prostor i cizinci. Z téměř 87 000 lidí, kteří v létě přišli obdivovat krásu katolických i evangelických chrámů, bylo 3 404 ze zahraničí.

NEJČSTENĚJŠÍ