Connect with us

akce

Hejtman Jiří Čunek nařídil pro Zlínský kraj povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest na veřejně přístupných místech – za porušení hrozí pokuta až 20 000 Kč

Publikováno

Hejtman Zlínského kraje na svém facebookovém profilu uvedl:

Čekal jsem, zda Vláda vydá plošné nařízení. Nevydala a proto už nemíním dál čekat. Toto rozhodnutí jsem právě odeslal všem obcím v kraji.

Nařizuji zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny) na všech veřejně přístupných místech, kde může dojít ke kontaktu osob na vzdálenost menší než 2 metry, (například: nástupiště hromadné dopravy, dopravní prostředky hromadné přepravy, čekárny, prodejny, lékárny, pošty, úřady, smuteční síně – pohřby, chodníky v obcích a městech, jednací místnosti, lázeňské kolonády, cyklostezky) na území Zlínského kraje, počínaje dnem 19.03.2020 od 00:00 hodin do odvolání, nejdéle však po dobu trvání krizového stavu.

Osoby jsou povinny podřídit se pokynům orgánů krizového řízení a příslušníků bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, provádějících střežení a kontrolu.

Odůvodnění

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky.

V případě nesplnění povinností stanovených tímto rozhodnutím lze uložit pokutu dle ustanovení § 34 krizového zákona až do výše 20.000 Kč.
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 19.03.2020.

NEJČSTENĚJŠÍ