Connect with us

aktuality

Hasiči ze Záchranného útvaru vypomáhají v domovech sociálních služeb ve Zlínském kraji

Publikováno

Posláním hasičů je poskytovat osobní a věcnou pomoc těm, kteří to v danou chvíli potřebují, a tak i v období adventu byli hasiči ze Záchranného útvaru na základě rozhodnutí krizového štábu Zlínského kraje požádáni o výpomoc v zařízeních sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Jednalo se konkrétně o 3 domovy pro seniory, ve kterých stav pracovníků v přímé péči klesl kvůli opatřením spojeným s covidem-19 o 1/3 jejich počtu.

Schopnost plnohodnotně plnit veškeré služby spojené s péčí o své klienty tak byla pro pracovníky domovů značně ztížena a mnohdy vykonávána s vyčerpáním sil. S přihlédnutím k tomuto stavu byla vyslána žádost o osobní pomoc směrem k HZS ČR, který této žádosti vyšel vstříc a následně ji také poskytl.

Příslušníci se začali průběžně střídat na směnách v zařízeních sociálních služeb ve Vizovicích, Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm již od 13. prosince 2021. Zdánlivě jednoduchá práce jim ale velice brzy umožnila vhled do zaměstnání, ve kterém se běžně pracovníci těchto domovů pohybují, a to někteří bezmála již 20 let.

Stejně jako ostatním zaměstnancům jejich pracovní doba začínala 6. hodinou ranní, a tou 18. večerní končila. Zatímco zkušení pracovníci pomáhali klientům s ranní očistou, hygienou těla, podáváním léků, stravy, doprovodu na vyšetření či s veškerou sebeobsluhou, hasiči měli na starost tzv. hotelové služby, pod nimiž si lze představit roznos a sběr jídla, prádla, desinfekce nočních stolků či převlékání lůžek.

Často byli nápomocni také při přesunech klientů, jejich polohování, u doprovodů na různá vyšetření a po celý den byli po ruce těm, kteří již svou sebeobsluhu plně nezvládali.

Tato práce je naprosto odlišná od té, kterou běžně vykonávají každý jiný den. Ale i přesto se tohoto svěřeného úkolu ujali s úctou a pokorou.

Za celou dobu vaší výpomoci jsem nikdy nezaslechla, že by se vaši hasiči něčeho zalekli, načež něčemu vyhýbali. Veškeré svěřené činnosti vykonávali vždy s maximální vstřícností a s velkým nasazením.

¨>

Už jen pocit, že naši žádost o pomoc někdo vyslyšel je úžasná, natož pak ji mít po celou dobu k dispozici i fyzicky. Velice si toho vážíme. Přišla v pravou chvíli, aneb jak se říká za pět dvanáct,

uvedla vedoucí Domovu pro seniory Rožnov pod Radhoštěm paní Mgr. Magdalena Stejskalová.

K dnešnímu dni se v těchto zařízení, a to i v období svátků, vystřídalo 24 našich příslušníků. Naše výpomoc však tímto nekončí. Po dobu následujících dvou týdnů se vydají do Domovů pro osoby se zdravotním postižením, kde budou i nadále poskytovat oporu těm, kteří na ní budou závislí.

NEJČSTENĚJŠÍ