Connect with us

aktuality

Dodáním ultrazvuků byl ve Vsetínské nemocnici završená komplexní obnova zobrazovací techniky

Publikováno

Za přítomnosti zástupců Zlínského kraje, města Vsetína a Vsetínské nemocnice byla v pátek 11. 9. 2020 slavnostně předána nová ultrazvuková technika v hodnotě bezmála 12 milionů korun, a dokončena tak největší etapa jednoho ze tří realizovaných evropských projektů: modernizace zobrazovací techniky v celkové hodnotě přesahující padesát milionů korun. Přístrojů a moderního vybavení pro další odbornosti Vsetínská nemocnice pořídila mnohem více a další zakázky ještě čekají.

„V tuto chvíli máme již dodáno vybavení nebo podepsány smlouvy za zhruba 120 milionů Kč, další veřejné zakázky za zhruba 50 milionů Kč jsou v procesu vyhodnocení a připravují se veřejné zakázky ještě zhruba za 10 milionů Kč. Celkem tak díky dotacím bude pořízena nová technika a vybavení nemocnice za 184 milionů Kč,“ uvedla ředitelka Vsetínské nemocnice Ing. Věra Prousková.

Připomněla, že díky operačnímu programu se Vsetínské nemocnici podařilo zpětně profinancovat z evropských fondů i vybavení nového interního pavilonu.  „To si myslím, je poměrně úspěch. Poslední velkou letošní investicí bude modernizace operačních sálů. Pak budeme moci říct, že je celá nemocnice nově technologicky vybavená,“ dodala ředitelka.

„Mám radost z toho, že Vsetínská nemocnice má takové moderní vybavení, těšíme se i na magnetickou rezonanci, na nové prostory, věřím, že se to podaří dotáhnout. Již tradičně říkám, že jsem moc rád za vstřícný personál, který tady máme, i sám vnímám, že péče je na velmi vysoké úrovni. Věřím, že naši obyvatelé se brzy dočkají ještě lepších prostor a vybavení,“ řekl starosta Vsetína Jiří Růžička.

Na radiodiagnostickém oddělení nově slouží špičkový ultrazvukový přístroj za více než 2 miliony korun, dalších šest moderních ultrazvuků v celkové hodnotě bezmála 10 milionů korun pak na gynekologicko-porodnickém oddělení, interním oddělení, chirurgii a ARO. Završena tak byla obnova zobrazovací techniky, v jejímž rámci byly pořízeny:

  • nový počítačový tomograf (17,8 mil. Kč),
  • rentgenový skiagrafický přístroj (6 mil. Kč),
  • skiaskopická stěna (6 mil. Kč),
  • mobilní rentgen (4 mil. Kč) a
  • C-rameno (5 mil. Kč).

Nákup umožnily evropské dotace v rámci integrovaného regionálního operačního programu IROP 31 – Zvýšení kvality návazné péče.

NEJČSTENĚJŠÍ