Connect with us

aktuality

Dochází ke změně parametrů kotlíkových dotací

Publikováno

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ministerstvo životního prostředí rozhodlo v souvislosti s aktuálním mezinárodním děním o změně dvou podmínek výzvy nových kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti. V první řadě dochází o navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 000 Kč, tj. ze 130 000 Kč na 180 000 Kč. A zadruhé bude omezena podpora plynových kondenzačních kotlů, a to následovně: Ministerstvo bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. ledna 2021 do 30. dubna 2022.

Žadatelé, kteří mají plynový kondenzační kotel vyměněný nebo jeho realizace proběhne do 30. dubna 2022 budou navíc k žádosti přikládat jako přílohu Doklad o uvedení kotle do provozu nebo Zprávu o montáži. V případě, že žadatelé výměnu kotle do konce dubna nestihnout, budou muset předložit k žádosti závaznou objednávku od dodavatele vystavenou do 30. dubna 2022. Z ní musí být zřejmé, že instalace kotle byla objednána před tímto datem. Těmto žadatelům bude žádost schválena a dostanou dotaci až 95 % uznatelných nákladů, maximálně ve výši 100 000 Kč. V případě výměny plynového kondenzačního kotle po 30. dubnu 2022 a nedoložení závazné objednávky s datem do konce dubna, nebude již žadatelům dotace poskytnuta.

Otázka podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává podle Zlínského kraje otevřená, a záleží mj. na podobě schválení Operačního programu Životní prostředí 2021- 2027 ze strany Evropské komise.

Kraj očekává, že výzva na Kotlíkové dotace 2022+ bude vyhlášena začátkem měsíce května. V červnu by pak měl být zahájen příjem žádostí, s předpokládaným ukončením 31. srpna 2022. Termíny se mohou měnit v závislosti na schvalovacím procesu ministerstva.

O případných změnách bude Zlínský kraj žadatele informovat na www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

NEJČSTENĚJŠÍ