Connect with us

aktuality

Do participativního rozpočtu občané Vsetína navrhli tři projekty

Publikováno

Občané Vsetína podali ve stanovené lhůtě celkem tři návrhy na využití jednoho milionu korun, který se radnice rozhodla vyčlenit do třetího ročníku participativního rozpočtu města Vsetína, jenž nese název „VSETÍN PODLE NÁS“. O realizaci vítězného projektu budou na podzim hlasovat obyvatelé našeho města.
Vsetín je dlouhodobě zapojen do programu Zdravé město a místní Agenda 21, který zavádí prvky trvale udržitelného rozvoje do praxe. Jeho cílem je zapojovat obyvatele a organizace do zkvalitňování života. Jednou z možností je využití participativního rozpočtu. Občané díky němu mohou rozhodovat o využití části městského rozpočtu na jimi navržené projekty.
„Od března do května tedy obyvatelé města starší 15 let mohli posílat návrhy projektů zaměřené na úpravu veřejného prostoru či zvelebení veřejného prostranství pro sportovní nebo volnočasové využití, dopravní infrastrukturu, životní prostředí. Nedílnou součástí každého návrhu byl rámcový popis a rozpočet projektu,“ přiblížil pravidla participativního rozpočtu místostarosta Pavel Bartoň s tím, že na radnici nakonec dorazily tři návrhy.
Jejich realizovatelnost budou nyní až do konce srpna posuzovat v součinnosti s předkladateli odborníci. Od 13. září do 31. října proběhne anketa, na základě jejíchž výsledků se rozhodne, který projekt radnice v příštím roce, nejpozději však do poloviny roku 2024 uskuteční.
A jak to vypadá s realizací vítězných projektů uplynulých dvou ročníků participativního rozpočtu? „Pro zřízení hřiště s herními prvky pro osoby s těžkým postižním, které je vítězem ročníku 2020, jsme vybrali místo na vnitřním ostrůvku točny nedaleko splavu na Ohradě. Realizace tohoto projektu se protáhla, neboť jsme dlouho hledali vhodnou lokalitu, následně vyřizovali souhlasná stanoviska správců inženýrských sítí, které pod pozemkem a v jeho blízkosti vedou, a v neposlední řadě po dokončení stavby hřiště jsme uplatňovali reklamaci vůči dodavateli z důvodu nekvalitně odvedené práce. V tuto chvíli je hřiště téměř připraveno na otevření, k němuž by mělo dojít v polovině června,“ upřesnil místostarosta Bartoň a pokračoval: „Pokud jde o vítězný projekt ročníku 2021, jímž je vybudování včelína v Arboretu Semetín, aktuálně se připravuje veřejná soutěž na zhotovitele.“    

NEJČSTENĚJŠÍ